education center
kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
About

Szkolenie „Mała księgowość” – książka przychodów i rozchodów oraz Płatnik ZUS

Zapraszam na szkolenie „Mała księgowość”, gdzie kursanci będą mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, oraz wszelkich ewidencji potrzebnych do prowadzenia księgowości w działalności gospodarczej. Kursanci zapoznają się różnego rodzaju formami opodatkowania działalności gospodarczej:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem

Szkolenia w I części są prowadzone w oparciu o standardowe druki ewidencji ryczałtu, książki przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, ewidencja przebiegu pojazdów, ewidencja środków trwałych oraz wzory druków deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS.

W II części szkolenia są prowadzone na programach komputerowych:

 • program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów Wf-Kaper,
 • program Płatnik ZUS,
 • arkusz kalkulacyjny Excel

Program realizujemy w ciągu 40 godzin wykładowych wg następującego harmonogramu:

1.      Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia PKPiR

2.      Opodatkowanie na zasadach ogólnych – omówienie podstawowych regulacji prawnych

 • podstawowe definicje ( działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania, źródła przychodów )
 • obowiązek podatkowy
 • przychody z działalności gospodarczej
 • koszty uzyskania przychodu
 • ewidencja zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

3.      Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT

 • podatnicy VAT ( wybór, obowiązek )
 • podstawowe zasady działania podatku VAT
 • obowiązek podatkowy i podatek należny
 • zasady odliczania podatku VAT naliczonego
 • powiązania kosztów podatkowych z prawem do odliczenia podatku VAT
 • ewidencje VAT-omówienie
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

4.      Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

 • dowody księgowe ( uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT, rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR )
 • wzór księgi przychodów i rozchodów
 • zasady dokonywania zapisów w księdze ( z uwzględnieniem przepisów ustawy podatkowej i ustawy o podatku VAT )
 • przykłady
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

5.      Inne ewidencje obowiązkowe

 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja wynagrodzeń
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • pozostałe ewidencje dla celów niepodatkowych
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

6.      Zasady rozliczeń z ZUS

 • osoby prowadzącej działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników
 • osoby prowadzącej działalność i zatrudniającej pracowników
 • spółek osobowych
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

7.      Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych.

 • Sporządzanie listy płac pracowników.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło.
 • Sporządzanie dokumentacji obowiązującej w rozliczeniach z ZUS.
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

8.      Deklaracje podatkowe

 • rodzaje deklaracji ( PIT, VAT )
 • terminy składania deklaracji
 • terminy opłacania zaliczek na podatek
 • ćwiczenia z wykorzystaniem tradycyjnych formularzy oraz komputerowych programów

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Kurs ma charakter stacjonarny i obejmuje 40 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w edycji weekendowej sobota/niedziela ( sześć spotkań/dni ) w wymiarze po 7 godzin lekcyjnych ( w godzinach od 9:00 do 14:30 ) lub w edycji tygodniowej od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 8:00 do 14:00 lub zajęcia będą odbywać się w godzinach od 15:00 do 19:00. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu w formie testu pisemnego.

Ocena pozytywna uzyskana z egzaminu będzie dawać podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cena szkolenia oraz materiałów szkoleniowych wynosi 650 zł ( z możliwością płatności w 2 ratach )

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *